Akademi NOVA

 Yurt dışından bir üniversiteden mezun olan öğrenciler diplomalarını Türkiye’de kullanabilmek için Yüksek Öğretim Kurumuna, YÖK Denklik Mevzuatı nın öngördüğü şekilde başvurması gerekmektedir.

Denklik: Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eş değerliğinin tespit edilmesini ifade eder.

Tanıma: Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından Kabul edilmesini ifade eder.

Diploma Denklik Belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eş değer olduğunu gösterir belgeyi ifade eder.

Akreditasyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin Ön Lisans ve Lisans YÖK Denklik Mevzuatı Başvurularında İstenilen Belgeler

YÖK Denklik Mevzuatında kuruma sunulması istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.

 • Online Tanıma/Denklik Ön Başvuru Formu (Online ön başvuru yapıldıktan sonra formun çıktısı alınarak imzalanır ve listede istenilen başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir).
 • Rıza Beyanı (Rıza beyanı formunun eksiksiz olarak doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir).
 • Kimlik belgesi fotokopisi.
 • Tanıma ve/veya denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Yükseköğrenime başlanılan yıl hazırlık öğrenimine tâbi olanların hazırlık eğitimi aldıklarına ve bu eğitimde başarılı olduklarına dair belge,
 • Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/Kredilerini ve ders notlarını gösteren onaylı not çizelgesi aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden alınan diplomalar için “diploma eki (diploma supplement)” belgesinin aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir onaylı not çizelgesi aslı ve noter veya Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumuna bağlı olarak başka bir ülkede faaliyet gösteren yükseköğretim kurumundan alınmış diplomalar için, varsa öğrenim görülen ülke tarafından düzenlenmiş Tanıma veya Denklik Belgesi aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşların çatısı altında kurulmuş yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalara, ilgili yükseköğretim kurumunun faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş Tanıma veya Denklik Belgesi aslı ve noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,
 • Yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini gösteren ve işlem gören sayfalarının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış okunaklı sureti,
 • İl emniyet müdürlüğünden alınmış giriş-çıkış belgesi aslı,
 • Çift uyruklu başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim gördüğü ülkede yaşıyor olduğunu gösterir belge,
 • KKTC’de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belge,
 • KKTC mezunlarının başvurularında Türkiye’de ortaöğrenim görmüş olanlardan yükseköğrenime başladıkları yıl Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM tarafından Türkiye’de yükseköğrenime kabul ve yerleşme koşullarını belirleyen sınav(lar)dan alınan puan koşullarını sağladıklarını gösterir belge veya bu belgelere muadil olduğu Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen belge,
 • Tanıma/denklik başvurusu esnasında teslim edilecek tüm belgelerin fotokopisi.
 • Tereddüt hâlinde başvuru sahibinin öğrenimiyle ilgili herhangi bir belgenin aslı ve noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi istenebilir.

 

Ayrıca Seviye Tespit Sınavı konusunda bilgi almak için sitemizdeki bu yazımızdan bilgi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir